Хуудас:  1  ( 6 мэдээ )

     Орон нутгийн хөрөнгөд балансаар шилжиж ирсэн 192 сая төгрөгийн үнэ бүхий Шахмал түлшний үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулах хүрээнд Ингэт дөл ТӨААТҮГ-ыг байгуулан Орон нутгийн давсан орлогоос 18 сая төгрөгийг шийдвэрлэж угсралт, тохижилтын ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна.

4 -р багийн иргэн И.Батхуяг аймгийн шилдэг механикжуулагчаар,  Хас тав ХХК хамгийн сайн чанартай уринш боловсруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжээр,  ЗДТГ-ын  Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн  Б.Дамдиншарав  нь ҮХАЯ-ны  жуухаар,     2014 оны газар  тариалан   эрхлэлтийн  нийт үзүүлэлтээрээ  “ШИЛДЭГ СУМ”  -аар  тус шалгараад байна.

  Хуудас:  1  ( 6 мэдээ )

  Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

  Үр дүнг харуулах

  Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

  Салхины чиг м/с

  © 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар