Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Авлигатай тэмцэх газрын  мэргэжилтэн нар   Төрийн байгууллагуудад  шалгалт хийн зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүллээ.   Авлигын   талаар сургалт  хийхэд нийт 141 төрийн албан хаагчид хамрагдаж сонирхосон асуудалыг   сонсож зөвөлгөө өглөө.

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Сумын тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Үр дүнг харуулах

Цаг агаарын урьдчилсэн мэдээ

Салхины чиг м/с

© 2017 он Булган аймаг, Сэлэнгэ сумын Тамгын газар