Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2023 оны төсөл хөтөлбөрүүд зарлагдсан байна . . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа