Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

2015.01.29 ны өдөр Үйлдвэрчний хороо хуралдаж тэргүүнээ сонголоо.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа