Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Иргэний үнэмлэх шинээр авах, сунгалт хийлгээгүй, үрэгдэж гээгдүүлсэн бол....

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа