Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Орон нутгийн гал кoмaндын багаж тоног төхөөрөмж…

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа