Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

    Булган аймгийн хэмжээнд 2015.05.26ны өдрийг хүртэл нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулж байна...

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа