Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

2015.01,02,03,04 сарын байдлаар  7442500  төгрөгийн хүнсний эрхийн толан олголтыг хийлээ. . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа