Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Бичгээр хүлээн авсан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл…

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа