Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Төслийн сургалт, судалгаа хийгдлээ...

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа