Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

сэрэмжлүүлэг мэдээ. . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа