Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

цаг үеийн ажлаар ажиллаа. . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа