Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайд Тариахтай, Сангалтай багт ажиллаа. . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа