Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Сэлэнгэ суманд газрын харилцааг зохицуулах журмын хэрэгжилтийн хүрээнд. . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа