Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

ОИСКА олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд . . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа