Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

“Хяналт шийдвэрлэлт, нэгдсэн арга хэмжээ”-ний хүрээнд . . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа