Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Зөрчлийн тухай хуулинд Улсын бүртгэлийн чиглэлээр дараах зүйл заалт тусгагдсан байна. . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа