Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

“Эрүүл зөв амьдралын горим”-хөтөлбөрийн хүрээнд . . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа