Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах ажлыг хийж гүйцэтгээд байна . . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа