Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Тариахтай , Сэлэнгэбүрэн багуудын Хяналтын болон ариутгалын цэгүүд . . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа