Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Хяналт шалгалт хийлээ

Ажлын хэсэгт МЭХУБ, Татварын Улсын Байцаагч, Цагдаагийн алба, ИТХ-ын ажлын алба, ГБХЗХМНАХМэргэжилтэн, ХЭХАХ мэргэжилтэн нар хамтран ажиллалаа нийт тусгай зөвшөөрөлтэй 8, хүнсний мухлаг 3, хүнсний дэлгүүр 4, Багийн төвийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн гал тогоонд хяналт шалгалт хийж  хугацаатай үүрэг даалгавар  өгч ажиллалаа. 

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа