Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Малчдын бүсийн зөвлөгөөн Сэлэнгэ суманд . . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа