Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Ойн нөхөрлөлийн гишүүдийг чадвахжуулах сургалт боллоо. . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа