Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

"ЗАСАГЛАЛД- ЗАЛУУЧУУД, ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО" төслийн сургалт

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа