Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Сэлэнгэбүрэн багийн иргэдийн нийтийн хурал

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа