Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Сумын Засаг дарга болон сумын Онцгой комисс

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа