Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

" Хамтдаа сэргийлье -хүрч үйлчлье" аяны хүрээнд

Хайртай бүхнийхээ төлөө " Хамтдаа сэргийлье -хүрч үйлчлье" аяны хүрээнд сумын онцгой комиссын даргын шийдвэрээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, хэвтрийн ахмадуудын дархлааг дэмжих витаминжуулах, маскаар хангах эрүүл амьдралын зөв горимыг дадал болгох гарын авлага материалаар хангахаар ажиллаж байна.
ЭМТ-ийн эмч, арга зүйч , Нийгмийн эрүүл мэндийн Сайн дурын ажилтанууд, хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн нар хүрч үйлчилхээр ажилдаа гарлаа.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа