Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Түлшний мод тээвэрлэлтийг хориглолоо.

Орхон аймаг, Дархан уул аймаг, Төв аймаг, Улаанбаатар хот руу түлшний мод тээвэрлэхийг 2022 оны 10-р сарын 24-ны өдрөөс 12-р сарын 10-ны өдөр хүртэл түр хугацаагаар хориглолоо.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа