Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Дотуур байрны камерыг засварлалаа.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа