Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Тариахтай багийн Харлаг, Харцайн бүлийн хурал зохион байгуулагдлаа.

Сэлэнгэ сумын Засаг даргын орлогч Г.Алтансүх , 2-р багийн Засаг дарга Л.Амгаланзаяа,БОХУБ Б.Бямбаа, Газрын даамал А.Нарангарав, Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч Б.Ганбаатар, 2-р багийн эмч О.Намуунцэцэг нар бүлийн хуралд оролцож цаг үеийн мэдээ мэдээлэл болон хуулийн сурталчилгаа хийж ажиллалаа.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа