Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Газар тариалангийн зөвлөгөөн иргэний танхимд болж байна. . .

БОХУБ Б.Бямбаа , Бэлчээр газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн М.Өнөрмаа, газрын даамал А.Нарангарав, ИТХ-ын ажлын албаны ажилтан Б.Мөнхтүвшин болон ААН 9, иргэд ногоочдын төлөөлөл 14 нийт 23 хүн оролцож байна.
Бүх хариу үйлдэл:
Одсүрэн Адъяасүрэн, Ч. Саранчимэг ба өөр 27 хүн

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа