Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Тариахтай багийн Наранд малын гоц халдварт мялзан өвчин гарч сумын Засаг даргын 2023 оны 03 сарын 16-ны өдрийн А/51 дүгээр захирамжаар хорио цээрийн дэглэм тогтоож байнгын пост ажиллаж байна.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа