Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

"Хүндлэлд хүйс хамааралгүй" жендэрийн сургалт . . .

"Харилцан хүндэтгэе" сарын аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж буй "Хүндлэлд хүйс хамааралгүй" жендэрийн сургалтанд Залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар зөвлөл, Засаг даргын тамгын газар болон Эрүүл мэндийн төвийн хамт олон хамрагдаад байна. Нөлөөллийн ажилд нийт 23 албан хаагч хамрагдаад байна.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа