Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Хууль эрхзүйн сургалт хийлээ . . .

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын мэргэжилтэн М.Дэлгэрмаа, Д.Батбаяр нар нь Хөдөлмөрийн тухай хууль, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх сургалт, мэдээллийг хийлээ. 1,2,5-р багийн 33 иргэн хамрагдаж хууль эрхзүйн мэдлэгтэй боллоо.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа