Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Улсын тэргүүний Ундраа цэцэрлэг "Бүтээн байгуулалт сайн үйлсийн жил"- ийн ажлыг дэмжиж манлайлан сайн үйлс бүтээлээ.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа