Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

"Хүүхэд нэг эрдэнэ- хүмүүжил мянган эрдэнэ", "Багшийн эрдэм шавьд" сургалтыг зохион байгууллаа.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа