Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

“1 ЖУУЛЧИНД-1 ХОНЬ” СЭЛЭНГЭ СУМАНД

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа