Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

"Ойн хишиг-Ахмад танд" төсөл хэрэгжүүллээ.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа