Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Засаг даргын санаачилгаар “ОЙН ХАРИЛЦААНД ОРОЛЦОГЧДЫН ӨРГӨН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО...

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа