Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Ногоон хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд төв суурин газрыг цэцэрлэгжүүлэн тохижуулах арга хэмжээний хийсэн ажлаас...

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа