Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Хагас жилийн байдлаар хуулийн хэрэгжилтийн биелэлт 51% -тай байна…

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа