Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САРЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖИЛ

2016-05-18

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 63-р  зарлиг,”Цэвэр орчин-хоггүй ирээдүй” аяны хүрээнд Төр төсвийн байгууллага,багийн иргэд, аж ахуйн нэгж, ерөнхий боловсролын төгсөх ангийн хүүхдүүд өөрийн эзэмшил орчин, ахмадуудын саданд нарс -512, хар мод -50, шар хуйас -60, тэхийн шээг -20, цэцгийн мандал -4-ийг хийв. Сумын хэмжээнд 648 ш мод, 110ш бут сөөг буюу 758 ширхэг мод бутыг 190 хүн оролцон  тарив. Мөн энэ ажлын хүрээнд Сэлэнгэ голын сав газрын орчмын 10 км-ын 119 тн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажилд 170 хүн оролцов. 

Мэдээлэл гаргасан: БОХУБ              Б.Бямбаа

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа