Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

ИТХ-ын дарга, ХЭХАХ мэргэжилтэн нар 2,3-р багт ажиллалаа. . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа