Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийлээ. . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа