Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Цэвэр Орчин цэмцгэр Сэлэнгэ аяны хүрээнд . . .

2018.04.05-20  -ны хооронд  5 багийн  нийтийн эзэмшлийн 55 га талбайн  161 тн хог, 156 малын сэг зэмийг  16 техник, Хүнс тэжээл талонд хамрагдсан өрхийн төлөөлөл 20 хүн, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хэрэгжүүлж буй нийтийг хамарсан төсөлд хамрагдсан  35 иргэн,  дүйцүүлэх цэргийн алба хаагч 1,  400-аад иргэн, Багийн Засаг дарга, байгаль хамгаалагч,  бүх айл өрхүүд хамтран  ачиж тээвэрлэн 155  литер шатахуун  зарцуулан нэгдсэн хог хаягдлын цэгт зайлуулан ажиллаж байна

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа