Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Сумын Засаг даргын 2023.03.17-ны өдрийн А/54 дүгээр захирамжаар сумын Залуучуудын салбар зөвлөл байгуулагдлаа . . .

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа