Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа