Амжилттай илгээлээ

Мэдээ, мэдээлэл

Шагайн харваа зоахион байгууллаа.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

Санал өгсөнд баярлалаа